Magyar Ügyvédi Kamara - Hírlevél 4.
A Magyar Ügyvédi Kamara
küldöttgyűlésének határozatai
 
A Magyar Ügyvédi Kamara küldöttgyűlése 2020. szeptember 14-i ülését a járványhelyzetre tekintettel sajnos el kellett halasztani. A napirenden szereplő kérdések azonban részben olyanok voltak, amelyek nem tűrtek halasztást, és mert a küldöttgyűlés ülésére kiküldött napirendek tekintetében módosító javaslat nem érkezett, a Magyar Ügyvédi Kamara elnöksége változatlan formában ülés tartása nélküli határozathozatalra bocsátotta.
 
A Küldöttgyűlés több mint 70 %-os részvétel mellett, határozatonként több mint 90 %-os támogatással
- elfogadta a Kamara 2019. évi beszámolóját és 2020. évi költségvetését,
- korszerű, elektronikus hivatásrendi képzést vezetett be a jogi előadók számára,
- elfogadta az ügyvédjelöltek, jogi előadók és európai közösségi jogászok bizottságainak a szabályait,
- a veszélyhelyzetre tekintettel könnyítette az ügyvédjelöltek képzési kötelezettségét,
- ügyfélvédelmi szabályokat vezetett be az okirati ellenjegyzés kapcsán,
- meghatározta a kirendelt védő és helyettese közötti együttműködés etikai követelményeit,
- a jelenlegi általános gyakorlatnak megfelelően, a szükséges és elégséges mértékben szabályozza a talárviselés követelményét,
 - egyszerűsítette az ügyvédi továbbképzés szabályait.
 
A Küldöttgyűlés ezen felül döntött a fegyelmi eljárási szabályzat és a pénzmosás megelőzésével kapcsolatos szabályzat módosításáról, melyek hatályba lépéséhez az igazságügyi miniszter jóváhagyása szükséges.
 
Gyakran Ismételt Kérdések
az Ügyvédi Továbbképzéssel kapcsolatban
 
A Kamara tagjainak zöme számára közeleg az első továbbképzési év vége. A Magyar Ügyvédi Kamara Küldöttgyűlése a koronavírus-járványra tekintettel úgy döntött, hogy a 2020. évben megkezdett továbbképzési évben elegendő csupán 6 kreditpontot megszerezni, azzal, hogy ebben az esetben a további legfeljebb 10 kreditpontot a következő évben az azévi 16 kreditponton felül teljesíteni. Ez nem érinti azt, hogy a 2020. évben valamennyi továbbképzésre kötelezett számára 10 kreditpont, a Budapesti Ügyvédi Kamara tagjai számára pedig 16 kreditpont ingyenes megszerzésére van lehetőség az Ügyvédi Továbbképzési Rendszerben fellelhető online előadásokkal, azonban az ingyenes kreditszerzés lehetősége kizárólag az adott naptári évben érvényesíthetőAz ingyenesen elérhető képzési anyagok hamarosan büntetőeljárási tárgyú ingyenes online előadásokkal bővülnek.
 
A továbbképzési kötelezettség bármelyik továbbképzési évben való elmulasztása - mentesülési ok hiányában - az ötéves továbbképzési ciklus végén a kamarai tagság megszüntetését eredményezi. Erre tekintettel kérjük a Tisztelt Kollégákat, hogy éljenek az ügyvédi kamarák és más képzési helyek által biztosított továbbképzési lehetőségekkel.
 
A továbbképzéssel kapcsolatos Gyakran Ismételt Kérdéseket és az arra adott válaszokat a Magyar Ügyvédi Kamara Oktatási és Akkreditációs Bizottsága az alábbiak szerint foglalta össze.
 
Bírósági beléptetés a járványidőszakban
 
Az Országos Bírósági Hivatal elnökének a járványügyi készültség idején a bírósági épületben való tartózkodás irányadó szabályairól szóló 4/2020. (IX. 15.) számú ajánlása a kialakult gyakorlat szerint az ügyvédi hivatásrend tagjai számára a legtöbb esetben megnyugtatóan rendezi a helyzetet.

Néhány bíróságon azonban továbbra is az ajánlás eltérő módon engedik csak be a kar tagjait a bíróság épületébe, méltatlan helyzetet teremtve.

Amennyiben ilyet tapasztalnak továbbra is kérjük, hogy jelezzék a hirlevel@muknet.hu címen, mert dr. Senyei György OBH elnök úrral kialakult korrekt együttműködés lehetőséget nyújt a vitás helyzetek tisztázására.

Továbbira is nyomatékkal kérjük, hogy kollégák a fenti ajánlás szabályait a maguk részéről tartsák be, ezzel is elősegítve a járvány féken tartását.

Dr. Bánáti János
elnök
 
 
Ajánlás
 
Válogatás
a Szakmai Bizottság ügyeiből
 
A Tisztet Kollégák visszajelzéséből látjuk, hogy pozitív fogadtatásra talált a Magyar Ügyvédi Kamara Szakmai Bizottságának ügyeiből készült válogatás.

A tájékoztatást a hírlevél jelen számában is folytatjuk.
 
 
Válogatás
 
A Budapest Környéki Törvényszék
új címe
 
Dr. Gerber Tamás Elnök Úr tájékoztatta Kamaránkat, hogy a Budapest Környéki Törvényszék új székházának átalakítási munkálatainak első üteme hamarosan lezárul.

2020. november közepén a BKT Elnöksége (beleértve az Elnöki kezelőirodát) új címre költözik. Az új cím: 1146 Budapest Hungária krt. 179-187. „B" épület VI. emelet.

Az átköltözés érinti továbbá a jelenleg az épületegyüttes „A" részében működő valamennyi kollégiumot (Gazdasági-, Közigazgatási-, Munkaügyi-, valamint Polgári Kollégium), így majd a kitűzött tárgyalások helyszínét is. A szervezeti egységek költöztetése 2021. februárban zárul.

A Büntető Kollégium és a Budakörnyéki Járásbíróság továbbra is a Thököly úti épületben működik, a költözésre várhatóan 2022-ben kerül sor az átépítési munkálatok második ütemének befejezését követőn.
 
Online konferencia:
A szellemitulajdon-védelem aktuális kérdései
 
A Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület (MIE) és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) közös rendezésében a szokásos őszi IP konferencia a COVID-19 pandémia miatt online kerül megrendezésre 2020. november 5-6. között.
 
A konferencia az ügyvédi továbbképzésben 8 kreditpontért elszámolható. Ebben az esetben a részvételi díj 18.000,- Ft + áfa, egyébként ingyenes.
 
Wolters Jogtár® Prémium
két hétig ingyen
 
Tisztelt Kollégák!

Próbálják ki a Jogtár® Prémium szintjét most mindenféle kötelezettség nélkül 2 hétig!
 
Ha nem ismeri még, nézze meg mit tartalmaz a Jogtanácsos, az Adó, illetve a Közigazgatás Jogtár®!
 
Wolters Kluwer Hungary Kft.
 
 
Magyar Ügyvédi Kamara
1055 Budapest, Szalay utca 7.
 
 
© 2020 Magyar Ügyvédi Kamara