Magyar Ügyvédi Kamara - Hírlevél 3.
Kötelező továbbképzés
a Magyar Ügyvédi Kamara elnökének felhívása
 
Az új ügyvédi törvény egyik hangsúlyos eleme a folyamatos, kötelező ügyvédi továbbképzés bevezetése.
 
Figyelemmel arra, hogy a továbbképzés mind a tagság, mind a kamarák oldalán számos új feladatot keletkeztet, a Magyar Ügyvédi Kamara és a területi ügyvédi kamarák minden segítséget megadnak e körben is tagjaiknak.

A kötelező ügyvédi továbbképzés keretében 2020-ban a Magyar Ügyvédi Kamara valamennyi továbbképzésre kötelezettnek 10, a Budapesti Ügyvédi Kamara a saját tagjainak ezen felül 6 kreditpont ingyenes teljesítésének a lehetőségét biztosítja online, e-learning formájában az elektronikus továbbképzési rendszerben.

Az elektronikus továbbképzési rendszeréhez való hozzáféréshez ügyfélkapus azonosítás szükséges, a rendszer országosan a www.muktovabbkepzes.hu oldalon érhető el, de a BÜK tagok számára a www.buktovabbkepzes.hu oldalon is hozzáférhető. A kollégák az elektronikus továbbképzési rendszeren keresztül követhetik nyomon az általuk már teljesített és a még teljesítendő kreditek számát, itt ismerhetik meg az elérhető képzési eseményeket és a továbbképzéshez kapcsolódó legfontosabb kérelmeket is ezen a felületen keresztül nyújthatják be.

A jelenleg ismert adatok szerint sok kollégánk még meg sem kezdte a kreditpont gyűjtést, ezért fel kell hívnunk a figyelmet az Üttv. 149. § (1) bekezdés f) pontjára, mely szerint meg kell szüntetni az ügyvédi kamarai tagságát annak, aki a szabályzatban előírt továbbképzési kötelezettségének nem tett eleget, ezért javasoljuk a továbbképzési kötelezettség időarányos teljesítését.
 
Kérdőív
a KATA szerinti adózással kapcsolatban
 
Az Országgyűlés 2020. július 3. napján elfogadta a Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2020. évi LXXVI. törvényt. Az elfogadott törvény 2021. január 1-jén hatályba lépő rendelkezései számos adótörvényt módosítanak több ponton is, így többek között a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvényt. A módosítás eredményeként jelentősen szigorodik a kisadózó vállalkozások tételes adójának (KATA) szabályozása.

A Magyar Ügyvédi Kamara kezdeményezni kívánja az újonnan elfogadott KATA szabályok módosítását, melynek elősegítése érdekében kérjük, hogy segítse munkánkat az alábbi anonim kérdőív kitöltésével.

A feltett kérdések célja, hogy felmérjük, hogy egyfelől a tagtársak mekkora részét érintheti hátrányosan a KATA jogszabályváltozása, másfelől az esetleges megoldási javaslatokhoz hasznos információt nyújt a tagság adóalapjára, ügyfélkörének diverzifikáltságára vonatkozó statisztikai adatok alakulása.

KITÖLTÉSI HATÁRIDŐ: 2020. SZEPTEMBER 11.
 
VÁLOGATÁS
a Magyar Ügyvédi Kamara Szakmai Bizottságának ügyeiből
 
A Magyar Ügyvédi Kamara állandó bizottságaként működő Szakmai Bizottság 2013-as megalakulása óta az ügyvédi tevékenység gyakorlása során visszatérően előforduló, válaszokat igénylő helyzetekben követendő eljárásra általában irányadó, de nem kötelező szakmai álláspontok koordinálásában és megjelenítésében működik közre.
 
A Magyar Ügyvédi Kamara elnöksége ezidáig 14 szakmai álláspont elfogadásáról hozott döntést a Szakmai Bizottság előkészítő munkáját követően. A Szakmai Bizottság emellett az elmúlt években számos olyan, a kollégák részéről érkező egyedi kérdésre is választ adott elnöke, dr. Kovács Kázmér útján, mely elnökségi szakmai álláspont kialakítását nem tette szükségessé.
 
Az egyedi megkeresésekben érintett felvetések közül számos közérdeklődésre is igényt tarthat, ezért a kedves Kollégák figyelmébe ajánljuk a Szakmai Bizottság eddigi működéséről, valamint négy konkrét, egyedi ügyben adott válaszról készült összeállítást. A konkrét ügyek az ügyvédi letétkezelés, ügyvédi ellenjegyzés érvényessége, az ügyvéd szerződésszegésért fennálló felelősségének korlátozhatósága, valamint az ügyvédi ügyfél-átvilágítási kötelezettség egy-egy speciális esetét érintik.
 
 
Válogatás
 
Pályakezdő jogtanácsos, jogi előadó díj 2020
 
A Magyar Ügyvédi Kamara Országos Kamarai Jogtanácsosi Tagozata 2019. évben hagyományteremtő szándékkal, díjat alapított „Pályakezdő jogász díj” néven.

A díj alapításával az Országos Kamarai Jogtanácsosi Tagozat azon fiatal pályakezdő kamarai jogi előadókat és kamarai jogtanácsosokat, mint pályakezdő jogászokat kívánja elismerni és támogatásában részesíteni, akik a saját területükön -akár közigazgatási szférában, akár magánszférában tevékenykednek - pályakezdőként kiemelkedő teljesítményt értek el, és egy olyan pályaművet készítenek amely díjazásra érdemes.

A „Pályakezdő jogász díjat” a jelentkezők idén is pályázat útján nyerhetik el, az egyes pályázatok zsűri által történt elbírálását követően. A pályázatok elbírálása során 3 pályázó részesülhet pénz- és/vagy tárgyjutalomban. A pályázat keretösszege 1.080.000,-Ft., amelyből a pénz- és tárgyjutalmak kiosztásra kerülnek az elbírálás során.
 
Letétkezelő Nyilvántartási Rendszer
praktikus információ
 
2019. október 3. óta a Letétkezelő Nyilvántartási Rendszer történő belépésnél előfordulhat, hogy a tanúsítvány választásakor alapértelmezetten nem az aláíró, hanem az authentikációs tanúsítvány jelenik meg, melyet kiválasztva nem lehetséges a belépés, vagy a későbbiekben az aláírás, és így a letét rögzítése.

Megoldás:

A tanúsítvány választásakor a További lehetőségek gombra nyomva azt a tanúsítványt kell kiválasztani, amelyiknek a kiadója a "Qualified e-szigno CA", az tartalmazza az aláírási jogosultságot. Ezzel a megoldással működnie kell a belépésnek, aláírásnak is.
 
Bármilyen a Letétkezelő Nyilvántartási Rendszer használatával kapcsolatban az üzemeltető Zalaszám Informatika Kft. elérhetőségei:

- munkanapokon 8.00 –18.00 óráig hívható telefonszám: 92/502-518
- e-mail: lny@zalaszam.hu
 
Nyomon követhetővé válnak a kirendelések
 
A Magyar Ügyvédi Kamara - egyébként a továbbképzési rendszerbe történő belépéshez is használt - eÜgyintézési oldalán kamarai tagként belépve, a "Historikus kirendeléseim" menüpontra kattintva minden kollégának lehetősége van megtekintenie saját védőkirendeléseit.
 
Kedvezményprogram
 
A Magyar Ügyvédi Kamarával létrejött együttműködési megállapodás alapján a Radivert Diagnostic Kft. az ügyvédi kamarák tagiai, alkalmazottai és közvetlen családtagjaik (házastárs, szülő és gyermek) a hivatalos árból (amely a honlapon látható) 10% kedvezményt biztosít.
 
Az Országos Kamarai Jogtanácsosi Tagozata kezdeményezésére, a Magyar Ügyvédi Kamarával együttműködésben kedvezményprogramot indít, melynek keretében számos piaci szereplő ajánlotta fel, hogy az ügyvédi kamarai tagok, illetve nyilvántartottak részére kedvezményeket biztosít. A részletekről hamarosan beszámolunk.
 
 
Radivert
 
 
Magyar Ügyvédi Kamara
1055 Budapest, Szalay utca 7.
 
 
© 2020 Magyar Ügyvédi Kamara